•  

   

  Ku soo dhawow

  maalgeliyaha KIMS Microfinance

  "Waxaan bixinnaa adeegyo maalgelin oo

  badalaayo nolosha bulshada Soomaaliyeed"

 • EFICA 2017 Award Winner

 • Fursado Shaqo

  "Hadda, ma heyno shaqooyin."

 • Nagalasoo Xiriir

  All Posts
  ×